Hand Shake of Two Men

Cei praca do kitu

Wobec tego przypuszczam, że chciałabyś wiedzieć, jak należy jeść je we właściwy sposób?” To stwierdzenie wyrwało mnie z romantycznej zadumy i zadałam Fredowi pytanie, które w przyszłości stało się nieodłącznym elementem naszych rozmów: „Nie chodzi o to, że robisz to źle, po prostu nie robisz tego prawidłowo”. Nie dostrzegłam wielkiej różnicy, ale sformułowałam to samo pytanie […]