man using MacBook

Chrysanthellum indicum krem

Jeszcze nie nauczyłam się, że pytania „A kogo to może obchodzić ?” nie należy zadawać Fredowi, gdyż słysząc je czerwienieje’ i wzdycha ciężko: ,Mnie obchodzi i to powinno wystarczyć.” Fred naprawdę przywiązywał ogromną wagę do wszystkich szczegółów życia, a moja obecność w jego rodzinie zdawała sit;-‘ niszczyć kształt całej kiści. Chcąc mi pomóc Fred dokładał wszystkich […]