people sitting near table with laptop computer

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny

Jakąż ulgę przyniosło nam odkrycie, że jest dla nas nadzieja; możemy zrozumieć swoje temperamenty i zaakceptować swoje osobowości. Doświadczywszy przemiany w naszym życiu, zaczęliśmy nauczać, prowadzić badania i pisać na temat temperamentów. Książka ta jest owocem dwudziestu pięciu lat wykładów na seminariach, pracy duszpasterskiej i codziennych obserwacji ludzkich temperamentów. Jest prostą i łatwą lekcją psychologii […]