Tax Documents on the Table

Lear legnica opinie

Interpretacja testu jest bardzo prosta. Po przeniesieniu swych odpowiedzi do tabeli wyników, podliczeniu punktów w każdej z czterech kolumn oraz zsumowaniu mocnych stron i słabości poznasz swój dominujący typ osobowości. Dowiesz się także, jakiego rodzaju połączeniem jesteś. Jeżeli, na przykład, uzyskałeś 15 punktów w kolumnie energicznego choleryka po podsumowaniu zalet i wad, nie ma wątpliwości: […]