Hand Shake of Two Men

Przyznaj, że zdarza ci się popełnić błąd

Ponieważ energiczny choleryk posiada największy potencjał, pozwalający na kierowanie najważniejszymi sprawami, powinien więc odnieść największą korzyść ze studiowania temperamentów. Powinien umieć wykorzystać swój dynamizm, zdolność szybkiego, zdecydowanego działania i pobudzania, by wyplenić własne grzechy zarozumialstwa i niecierpliwości. Ale największym wrogiem energicznego choleryka jest on sam. Na swoim prawym ramieniu wytatuował słowo siła i jest przekonany, że słowo słabość odnosi się wyłącznie do innych. Właśnie ta odmowa ujrzenia w sobie jakiegoś braku nie pozwala mu zdobyć szczytów będących w zasięgu jego ręki. Szekspir często pisał o wielkim bohaterze z tragiczną skazą. W przypadku energicznego choleryka taką skazą jest niezdolność do zobaczenia w sobie jakiejkolwiek skazy. Bardziej zależy mu na uznaniu jego racji niż na popularności, a kiedy zajmuje stanowisko w jakiejś sprawie, jest nieugięty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *