Rozdziela pracę

Największym skarbem energicznego choleryka jest jego zdolność dokonywania więcej niż inni, wzmocniona przez dar organizacji. Myśląc o jakimś zadaniu, od razu wie jak się do mego zabrać, i dokonuje podziału na bardziej szczegółowe czynności. Wie, na czyją pomoc może liczyć, i szybko przydziela pracę w grupie. Nie odżegnuje się od zatrudniania kibiców. Kiedy nasze dzieci dorastały, Fred i ja – oboje po części energiczni cholerycy – przygotowaliśmy plan pracy, na którym były zapisane ich obowiązki na każdy dzień. Po powrocie ze szkoły dzieci zaglądały do planu i przed zabawą wykonywały swoje zadania. Jeśli jakieś dziecko było gościem i mieszkało z nami dłużej niz trzy dni, na planie umieszczałam także jego imię i przydzielałam obowiązki. Kiedyś podsłuchałam, jak pewien chłopiec powiedział do małego Freda: „Twoja mama chyba mnie lubi. Umieściła mnie na liście”. Odnoszę wrażenie, że wiele matek ignoruje potencjalnych pracowników znajdujących się pod ich dachem tylko dlatego, że według nich zbyt wiele wysiłku wymaga wprowadzenie prostego systemu podziału obowiązków. Niektórzy energiczni cholerycy tak bardzo chcą sprawować ścisłą kontrolę, że są skłonni uwolnić się jedynie od pomniejszych zadań, rezerwując ważniejsze dla siebie. Doprowadzone do przesady takie zabezpieczanie się przez kontrolę nie pozwala im osiągnąć tyle, ile mogliby uzyskać, gdyby nauczyli się współpracować z ludźmi i rozdzielać zadania bardziej rozumnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *