man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Styl pedantyczny

Petent przedstawia się |3|| I na początku podania jako człowiek nie znoszący jakiejkolwiek improwizacji, na dowód czego załącza plan użytkowania działki, w wypadku, jeśli zostanie ona mu przydzielona. W dalszej części podania plan użytkowania działki przedstawia petent w kilku wariantach. Na przykład wariant „A”. „Jeśli powierzchnia użytkowa działki wynosić będzie 0,05 ha, to, przyjmując tę powierzchnię za 100, zamierzam w pierwszym roku: 13,5% areału uprawowego przeznaczyć pod uprawę rzodkiewki, 1,3%> areału uprawowego pod uprawę koperku…” itd. itd. Dobre wrażenie robi przedstawienie co najmniej dziesięciu wariantów z różnym podziałem areału uprawowego. Styl kombatancki. Petent przedstawia się na początku podania jako posiadacz odznaczeń. W dalszej części podania przedstawia historię każdego odznaczenia z osobna, przy czym w zależności od szans otrzymania działki mniej lub bardziej dramatyzuje każde odznaczenie. Jeśli petent odznaczeń ma bardzo dużo, a na dodatek ich historie się rozrosną, do podania petent załącza wydrukowany pamiętnik. Styl wzruszający. Petent przedstawia się na początku podania jako człowiek dziedzicznie obciążony co najmniej dwoma nieuleczalnymi chorobami. W dalszym ciągu podania donosi, że niestety na jego nieuleczalnych chorobach sprawa się nie kończy, ponieważ chora jest również małżonka petenta (co prawda nie dziedzicznie, niemniej jeszcze ciężej od niego). Z kolei petent przedstawia jako pacjentów: starsze dziecko, młodsze dziecko, teściową, teścia, matkę i ojca. W celu urozmaicenia czytającemu podania petent nie dubluje chorób. Po wyczerpaniu najbliższej rodziny petent wyczerpuje odpowiednio duży zestaw leków, które nie pomogły, w związku z czym, szukając ratunku w świeżych witaminach, petent prosi o przydzielenie mu działki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *