Tłumacz przysięgły – zakres usług

Szczególną odmianą pełnienia zawodu tłumacza jest bycie tłumaczem przysięgłym. To wyjątkowo odpowiedzialny zawód, w którym ponosi się pełną odpowiedzialność zawodową za niewykonywanie obowiązków przewidzianych w ustawie. Karą może być upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie prawa wykonywania zawodu lub nawet pozbawienie tego prawa.

Tłumacz przysięgły specjalizuje się w tłumaczeniu specjalistycznych dokumentów o wysokiej randze, jak przekład dokumentów sądowych, urzędowych i procesowych. Może je wykonywać na zlecenie jednostek prywatnych, ale przede wszystkim wykonuje je też na zlecenie organów przestrzegania prawa, czyli sądów, prokuratury i policji. Swoje przekłady potwierdza specjalną pieczęcią, która poświadcza o jego tytule i pozycji na liście tłumaczy. Każdy tłumacz przysięgły zostaje wpisany na specjalną listę, dostępną do wglądu na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. To również rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości określa wysokość wynagrodzenia takiego tłumacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *