Hand Shake of Two Men

Towarzyski sangwinik mówi..

Towarzyski sangwinik mówi, energiczny choleryk działa, spokojny flegmatyk obserwuje, a perfekcyjny melancholik obmyśla, planuje, tworzy, odkrywa. Perfekcyjni melancholicy są skłonni wykonywać rutynowe, nudne czynności, jeśli mogą spodziewać się efektów takiego postępowania w przyszłości. Perfekcyjny melancholik jako dziecko może godzinami siedzieć przy pianinie ćwicząc gamy i doskonaląc technikę, podczas gdy towarzyski sangwinik dwa razy zagra Wlazł kotek na płotek i na tym skończy. Dla perfekcyjnego melancholika liczy się praca umysłu i ju; w kołysce zaczyna bacznie obserwować toczące się wokół życie Będąc dzieckiem wybiera skomplikowane zabawki i gry. Lubi co robić własnymi rękami, daje zaskakujące odpowiedzi na pytani i z powagą rozplanowuje czas zabawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *