man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt

Ukierunkowany na cel

Energiczny choleryk jest zawsze bardziej zainteresowany osiągnięciem celu niż zadowoleniem ludzi. Sukces zawdzięcza samemu sobie, co można traktować równie dobrze jako cechę pozytywną, jak i negatywną. Pewna pani będąc prezesem Klubu Młodych Kobiet postawiła przed grupą niewia- , rygodne cele, dając jednocześnie rok czasu na ich zrealizowanie. Nieustannie motywowała członków grupy, zwłaszcza tych, którzy * się ociągali, żeby wszyscy pracowali w równym tempie. W prze- * widzianym terminie jej klub zdobył najwięcej nagród w całym*, okręgu, ona jednak wyznała: „Nie mam w klubie ani jednego przy» jaciela”. Będąc prezesem Klubu Kobiet w San Bemardino, poprosiłai jedną z kobiet – energicznego choleryka – żeby została przewc dmczącą komitetu. Odpowiedziała mi: „Chętnie podjęłabym się ‘ funkcji, gdyby nie było komitetu. Te kobiety mi przeszkadzają”.
Energiczni cholerycy zawsze pracują lepiej, gdy nikt im nie wchodzi w paradę. Często są samotnikami – nie z wyboru, ale ponieważ trudno z nimi wytrzymać, zwłaszcza słysząc, że hamuje się postęp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *