person holding black covered book on brown wooden table

Uporządkujmy świat z perfekcyjnym melancholikiem

O, jak bardzo świat potrzebuje perfekcyjnych melancholików! Głębia spojrzenia na istotę życia. Artystyczna natura wrażliwą na piękno świata. Talent do tworzenia mistrzowskich dzieł tam, gdzie a przedtem nic nie było. Zdolność analizowania problemów i znajdowania właściwych i rozwiązań. Kult precyzji, podczas gdy inni idą na łatwiznę. Dążenie do skończenia tego, co się zaczęło.Założenie: Jeśli to jest warte zachodu, warte jest, by było I zrobione dobrze”. Pragnienie, żeby „wszystko odbywało się godnie i w porządku. Zanim zrozumiałam, jak funkcjonują temperamenty, nie dc;; łam ludzi różniących się ode mnie. Oczekiwałam od nich mnie radosnego podejścia do życia i byłam zbyt na w siebie, aby zrozumieć, że ja także mam braki i potrzebą’ mocy. Kiedy zastanowiłam się nad sobą, zaczęłam dotrze chociaż na zewnątrz prezentowałam się dobrze, to mój wewnętrzny świat nie był zbyt bogaty. Zaczęłam podziwiać głębię osobowości Freda, jego wrażliwość, zorganizowanie i wewnętrzny ład. Zaczęłam dostrzegać potrzebę posiadania takiego współmałżonka jak Fred, a także innych przyjaciół – perfekcyjnych melancholików, którzy nie zatrzymują się na powierzchni życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *